i-kontoret

  • Istandsættelse af kontorer og private boliger
  • It-projektledelse

Email:

Byggestyring af istandsættelses- & renoveringsarbejder

I-kontoret yder projektrådgivning til private bygherrer samt mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder, som f.eks. står foran istandsættelse, ombygninger mv. Og projekterer og byggestyrer alt lige fra ny indretning af administrations- eller produktionslokaler til ombygning af eksisterende beboelse til m.m.

 

i-kontoret leverer et samlet overblik over pris, omfang og tidsplan for dit byggeprojekt inden du starter. Ingen overraskelser - og du ved hvad det konkret vil koste. Du modtager kun regninger ét sted fra, og skal kun ringe ét sted hen. Som bygherre er det dig der beslutter hvilke ydelser du ønsker fx:

  • Projektforslag
  • Projektering og projekteringsledelse
  • Indhentning af tilbud fra håndværkere
  • Budgetter og økonomiske overslag
  • Byggeledelse og Byggemøder

 

I-kontorets rådgivning sikrer dig mod dyre og dårlige håndværkere.
Skriv og lad os høre om dine planer.

Digital forretningsudvikling & Projektledelse

i-kontoret udfører forretningsudvikling og projektledelse af IT-projekter inden for webanalytics, websites, webshops og app området. Fra konceptualisering til implementering.

 

i-kontoret arbejder både strategisk og lavpraktisk med anvendelig IT, app-udvikling, beta-testning samt evaluering af eksisterende forretningsgange og nye forretningsmodeller. Fx analyser af bruger- og købsadfærd. Skriv og lad os høre om dine planer.